31Th1/20
ket-qua-thi-tot-nghiep-thang-5-nam-2018-thumbnail-45490

Lấy ý kiến dư luận xã hội về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cấp thị xã lần thứ 15 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo

04Th12/19
286500e5d1f228ac71e3

320 cán bộ công chức, viên chức tham gia tập huấn lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Thuận An

                  Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và lồng