CHÀO ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

             Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 28/01/2022 thực hiện thí điểm mở rộng học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trở lại trường học trực tiếp, 27 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thuận An đã tổ chức đón 5042 học sinh trở lại trường. Các trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trường lớp xanh – sạch – đẹp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

            Giai đoạn 3: dự kiến từ ngày 07/02/2022 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thuận An tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch của nhà trường.

hs001A

hs001

hs002

hs003

 

hs005

hs 0006a