Hướng dẫn cập nhật mã định danh cơ sở dữ liệu ngành GDPT đảm bảo sự đồng bộ giữa TEMIS và LMS

Đăng ngày: 2022-04-14 10:23:17
Sửa ngày: 2022-04-14 10:23:17
Ngày ký: 13/04/2022
Ngày hiệu lực: 13/04/2022
Người đăng: thuanan

Tên file: 717-cap-nhat-ma-dinh-danh-co-so-du-lieu-nganh-giao-duc-pho-thong-dam-bao-su-dong-bo-giua-TEMIS-va-LMS.signed.pdf
Kích thước: 3.54 MB
Tải về