Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham dự Hội thi tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXV năm 2021