Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hay một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2022

Đăng ngày: 2023-02-13 08:58:30
Sửa ngày: 2023-02-13 08:58:30
Ngày ký: 04/01/2023
Ngày hiệu lực: 04/01/2023
Người đăng: thuanan

Tên file: 05-QD-cong-bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-HDND-UBND.signed.pdf
Kích thước: 5.82 MB
Tải về