Quyết định tặng thưởng giấy khen của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An

Đăng ngày: 2021-12-27 16:08:15
Sửa ngày: 2021-12-27 16:08:15
Ngày ký: 29/11/2021
Ngày hiệu lực: 29/11/2021
Người đăng: thuanan

Tên file: 2015-QD-khen-thuong-cong-tac-phong-chong-dich-COViD-19-PGD.pdf
Kích thước: 302.22 KB
Tải về