Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh THCS năm học 2022-2023

Đăng ngày: 2022-11-15 15:24:15
Sửa ngày: 2022-11-15 15:24:15
Ngày ký: 15/11/2022
Ngày hiệu lực: 15/11/2022
Người đăng: thuanan

Tên file: 1281-QD-Hoi-dong-tham-dinh-cuoc-thi-KHKT-THCS-NH-2022-2023.pdf
Kích thước: 196.30 KB
Tải về