Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua Khối trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

Đăng ngày: 2022-11-16 14:50:33
Sửa ngày: 2022-11-16 14:50:33
Ngày ký: 07/10/2022
Ngày hiệu lực: 07/10/2022
Người đăng: thuanan

Tên file: 2515-UBND-QD-tang-Co-Thi-dua-cho-cac-tap-the-Khoi-thi-dua-cac-truong-hoc-tren-dia-ban-tinh-Binh-Duong-nam-hoc-2021-2022.signed-1.pdf
Kích thước: 2.16 MB
Tải về