Thống kê khối lượng chất thải rắn phát sinh từ các trường học trên địa bàn thành phố phục vụ việc xây dựng Kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn thành phố Thuận An năm học 2022-2023

Đăng ngày: 2022-11-15 08:04:41
Sửa ngày: 2022-11-15 08:04:41
Ngày ký: 10/11/2022
Ngày hiệu lực: 10/11/2022
Người đăng: thuanan

Tên file: 301-TK-chat-thai-ran.pdf
Kích thước: 93.95 KB
Tải về