Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An được thành lập vào tháng 01/1976 (tiền thân là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận An). Tọa lạc tại khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

         Hiện tại, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An gồm có 08 biên chế; 01 trưởng phòng; 03 phó phòng; các chuyên viên: Mầm non, Tiểu học, THCS, Xây dựng cơ bản, Công nghệ thông tin; Tổ chức cán bộ.

         Năm học  2019 – 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An quản lý 52 đơn vị trực thuộc, trong đó gồm: Mầm non: 15 đơn vị; Tiểu học: 25 đơn vị; Trung học cơ sở: 12 đơn vị. Về quản lý ngoài công lập Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý 92 trường Mầm non – Mẫu giáo ngoài công lập trong đó đi vào hoạt động và được cấp phép là 92 trường, toàn Thành phố có 201 nhóm lớp mẫu giáo có phép.

         Toàn thành phố Thuận An có trên 98.000 học sinh trong đó số lượng trẻ nhà trẻ mẫu giáo ngoài công lập trên 24.484 trẻ.

         Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập là 2.941 người, trong đó: Ngành học mầm non: 530 người; Ngành học phổ thông bao gồm: Cấp tiểu học: 1493 người; Cấp THCS: 918 người; Phòng Giáo dục và Đào tạo: 08 người. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các trường Mầm non – Mẫu giáo ngoài công lập và các nhóm trẻ gia đình  là 2.619 người.

         Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các  trường. Tăng số phòng học, lầu hóa, tập trung chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.

         Về đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh.