Kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thông báo đến thí sinh thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thuận An kết quả thi (file đính kèm). Các thí sinh trúng tuyển có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An lúc 08h00 ngày 09/12/2021 để nhận phân công đơn vị công tác và nhiệm vụ được giao. Lưu ý khi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo mang theo giấy test Covid do Bệnh viện hoặc Thủ trưởng đơn vị xác nhận.

Tên file: 1775-thong-nhat-ket-qua-tuyen-dung-va-xep-luong-vien-chuc-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-Giao-duc-va-Dao-tao.signed.pdf
Tải về