Lịch làm việc từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (04/01/2021)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Ba (04/01/2021)

Sáng

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp mặt cùng Sở GDĐT và cô Nguyễn Hồng Sáng – Nguyên giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương nghỉ hưu theo chế độ tại Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

13h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Trần Huỳnh Minh Trí dự tổng kết công tác Đoàn – Đội năm học 2019 – 2020 và phương hướng công tác cho năm 2020 – 2021 tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trường học thành phố Thuận An.

 

15h00

Đảng viên họp chi bộ tại Phòng GDĐT.

 

Thứ Tư (06/01/2021)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tổng kết công tác QS-QP năm 2020 tại hội trường BCH QS thành phố Thuận An.

 

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng kiểm tra công tác công nhận Thư viện đạt chuẩn tại trường TH An Thạnh.

 

9h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng tiếp Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc công nhận Thư viện đạt chuẩn tại trường TH Phan Chu Trinh.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Năm

(07/01/2021)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự tiếp xúc cử trị tại phường Bình Chuẩn và phường Vĩnh Phú.

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự lớp học Nghị quyết XI của tỉnh Bình Dương tại TTBDCT thành ủy Thuận An.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng tiếp đoàn công tác của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra công tác chuyên môn tại thành phố Thuận An (cụm Lái Thiêu: Trường TH Lái Thiêu, TH Tân Thới, TH Phú Long).

 

 

9h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự Ngày hội học sinh THPT và tuyên dương học sinh 3 tốt tại trường THPT Trần Văn Ơn.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Sáu (08/01/2021)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng dự tiếp đoàn kiểm tra công tác “Kiểm định chất lượng giáo dục” của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tại trường TH Lái Thiêu.

 

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Phạm Thị Phượng dự lớp học Nghị quyết XI của tỉnh Bình Dương tại TTBDCT thành ủy Thuận An.

 

8h00

Lãnh đạo phòng GDĐT họp cùng BGH 12 trường THCS tại phòng GDĐT thành phố Thuận An.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Bảy (09/01/2021)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Chủ nhật

(10/01/2021)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                               

                                                                Thuận An, ngày 04 tháng 01 năm 2021

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Mỹ Ngân