Lịch làm việc từ ngày 04/04/2022 đến 09/04/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Từ 04/04/2022 đến 09/04/2022

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (04/04/2022)

Sáng

 

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự công tác tuyển sinh năm 2022 vào các trường Quân sự tại trường THPT Nguyễn Trãi.

 

8h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự hội thảo trực tuyến giới thiệu Sách giáo khoa lớp 3 tại điểm cầu Phòng GDĐT.

 

Chiều

13h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự hội thảo chọn Sách giáo khoa lớp 3 tại trường TH Phú Lợi – thành phố Thủ Dầu Một.

 

Thứ Ba (05/04/2022)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự họp tổ mạng lưới chuyên môn nghiệp vụ cốt cán tiểu học do Sở GDĐT tổ chức tại trường TH Lương Thế Vinh – thị xã Bến Cát.

 

Chiều

13h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự họp giao ban Giáo dục tiểu học do Sở GDĐT tổ chức tại trường TH Lương Thế Vinh – thị xã Bến Cát.

 

15h00

Đ/c Huỷnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng tham dự công tác chuẩn bị họp HĐND thành phố tại Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

Thứ Tư (06/04/2022)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc dự Tập huấn chuyển giao bản quyền phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục – chuẩn Quốc gia tại hội trường phòng GDĐT

Ngày 06 – 07/04/2022

Chiều

14h00

Đ/c Huỷnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp cùng UBND thành phố tại Phòng họp 1 – UBND thành phố.

 

Thứ Năm (07/04/2022)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT dự hội nghị trực tuyến học tập chương trình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội trường A – UBND thành phố.

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỷnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp cùng với MTTQ thành phố Thuận An tại hội trường khối vận thành phố.

 

Thứ Sáu (08/04/2022)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự tập huấn công tác hội thẩm tòa án tại TT hội nghị, triển lãm tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỷnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp cùng với BCĐ chương trình 35 tại hội trường 1- thành ủy Thuận An.

 

Thứ bảy (09/04/2022)

Sáng

7h30

 

 

                                                                                                           

                                                                    Thuận An, ngày 04 tháng 04 năm 2022

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                             (đã ký)

 

 

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân