Lịch làm việc từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Từ 26/09/2022 đến 01/10/2022

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (26/09/2022)

Sáng

 

7h30

 

 

 

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Ba (27/09/2022)

Sáng

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp nghe báo cáo Kế hoạch sử dụng đất công trên địa bàn thành phố năm 2023 tại PH2 – UBND thành phố Thuận An.

20/9 – 3/10

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng dự họp công tác tiêm ngừa vắc xin Covid-19 tại PH 2 – UBND thành phố Thuận An.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Tư (28/09/2022)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2022-2023 tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

28 – 30/9

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự họp Tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2021-2022 tại BHXH Thuận An.

 

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp trực tuyến do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức tại HT A – UBND thành phố Thuận An.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Năm (29/09/2022)

Sáng

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra công tác CSVC đang xây dựng tại các trường trên địa bàn thành phố.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp với ban ngành thành phố và Viện qui hoạch Đô thị và Nông thôn tại PH2 – UBND thành phố Thuận An.

Cả ngày

Thứ Sáu (30/09/2022)

Sáng

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự diễn tập tại UBND phường Hưng Định, ngã tư Thạnh Quí phường An Thạnh.

 

Chiều

14h00

CBCC họp cơ quan Phòng GDĐT

 

Thứ bảy (01/10/2022)

Sáng

7h30

 

 

                                                                                                           

                                                                     Thuận An, ngày 26 tháng 09 năm 2022

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                             (đã ký)

 

 

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân