Thông báo hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2021-2022

        Căn cứ Công văn số 4047/UBND-VX ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Bình Dương chủ trương hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu năm học 2021-2022.

       Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thông báo hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2021-2022 như sau:

       1. Hình thức hợp đồng.

      Hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thực hiện theo hình thức xét tuyển.

       2.Vị trí việc làm cần hợp đồng

     – Hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo bao gồm cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đảm bảo yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo và số lượng vị trí việc làm theo nhu cầu cần của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố được UBND thành phố đồng ý về số lượng.

       – Vị trí việc làm cần hợp đồng: Giáo viên trực tiếp dạy lớp bao gồm giáo viên mầm non, tiểu học, giáo viên trung học cơ sở; viên chức hợp dồng vị trí khác bao gồm Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Kế toán, Y tế học đường.

       3. Thời gian hợp đồng

      – Đối với viên chức hợp đồng vị trí làm giáo viên dạy lớp, y tế hợp đồng đến 31/05/2022.

    – Đối với viên chức hợp đồng vị trí làm kế toán, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội hợp đồng đến 31/08/2022.

*** Chi tiết vụ thể văn bản đính kèm

Tên file: PHIEU-DANG-KY-HOP-DONG-VIEN-CHUC-NGANH-GDDT-NH-2021-2022.doc
Tải về
Tên file: 34_TB-hop-dong-vien-chuc-nganh-GDDT-tp-Thuan-An-2021-2022.pdf
Tải về

One thought on “Thông báo hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2021-2022

Đã khóa bình luận