Thông báo nhận nhiệm sở năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

Về việc phân công công tác cho viên chức trúng tuyển năm học 2020-2021

 

Căn cứ Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thông báo đến viên chức trúng tuyển tập trung tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm sở cụ thể như sau:

1. Viên chức trúng tuyển:

Giáo viên dạy lớp Mầm non : 13 viên chức

Giáo viên tiếng Anh Tiểu học : 06 viên chức

Giáo viên Thể dục Tiểu học : 01 viên chức

Giáo viên TPT Đội Tiểu học : 03 viên chức

Giáo viên tiếng Anh THCS : 05 viên chức

Giáo viên Thể dục THCS : 06 viên chức

Giáo viên TPT Đội THCS : 04 viên chức

Giáo viên Sinh học THCS : 05 viên chức

Giáo viên Địa lý THCS : 02 viên chức

Giáo viên Toán THCS : 10 viên chức

Giáo viên Ngữ văn THCS : 06 viên chức

Có mặt lúc 07 giờ 30 phút, ngày 03/9/2020 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An (61 viên chức)

2. Viên chức trúng tuyển: Giáo viên dạy lớp Tiểu học có mặt lúc 09 giờ 30 phút, ngày 03/9/2020 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An
(121 viên chức)

Lưu ý: Viên chức trúng tuyển khi đến nhận nhiệm sở mang đủ các giấy tờ theo quy đinh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương./.

                                                                                               TỔ CHỨC CÁN BỘ