Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 và nội quy kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào ạo thành phố Thuận An năm học 2021 – 2022

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 và nội quy kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2021 – 2022. Chi tiết thông báo đính kèm.

Tên file: 573TB-trieu-tap-thi-sinh-sat-hach-vong-2.pdf
Tải về
Tên file: 2021-10-21T084427-NOI-QUY-DOI-VOI-THI-SINH-DU-THI.pdf
Tải về