Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục vào Đào tạo thành phố Thuận An -năm học 2022-2023

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục vào Đào tạo thành phố Thuận An – năm học 2022-2023.

Nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An 

Địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, khu phố Bình Đức 2, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. (gần nhà thờ Lái Thiêu)

Tên file: DANH-MUC-TAI-LIEU-KIEM-TRA-SAT-HACH-VIEN-CHUC.docx
Tải về
Tên file: phieu-dang-ky-du-tuyen-2022.doc
Tải về
Tên file: 962TB.pdf
Tải về