Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
8006/QĐ-UBNĐ22/12/2021UBND thành phố Thuận AnQuyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tải về
1866/QĐ-UBND27/07/2021UBND tỉnh Bình DươngQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Tải về
4374/UBND-KT31/12/2020UBND thành phố Thuận AnThống nhất áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Tải về
10/KH-PGDĐT26/03/2020Phòng GDĐT thị xã Thuận AnKế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành Giáo dục thị xã Thuận An Tải về
Phòng GDĐT thành phố Thuận AnHướng dẫn thủ tục làm hồ sơ chuyển trường cho học sinh tiểu học và THCS đi - đến thành phố Thuận An Tải về