Lịch làm việc từ ngày 10/07/2023 đến ngày 15/07/2023

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Từ 10/07/2023 đến 15/07/2023

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (10/07/2023)

Sáng

 

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự Tổng kết Hội thi Lái Thiêu mùa trái chín năm 2023 tại phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

8h00

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT họp xét thi đua với các trường tại Phòng GDĐT.

 

Chiều

14h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự Tổng kết QCDC tại phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

Thứ Ba (11/07/2023)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự Tổng kết công đoàn giáo dục thành phố Thuận An tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Tư (12/03/2023)

Sáng

8h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự họp công đoàn giáo dục tỉnh tại Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

13h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự công tác hội thẩm tại TAND thành phố Thuận An.

 

Thứ Năm (13/07/2023)

Sáng

7h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp với công tác MTTQ tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên thành phố Thuận An.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự tập huấn công tác hội thẩm tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Sáu (14/07/2023)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng làm việc với kế toán, thủ quỹ công tác công khai tài chính theo QCDC.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự họp giao ban công tác giáo dục tiểu học tại huyện Phú Giáo

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ bảy (15/07/2023)

Sáng

7h30

 

 

                                                                                                           

                                                                 Thuận An, ngày 10 tháng 07 năm 2023

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                             (đã ký)

 

 

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân