Lịch làm việc từ ngày 17/07/2023 đến ngày 22/07/2023

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Từ 17/07/2023 đến 22/07/2023

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (17/07/2023)

Sáng

 

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến cùng BGH các trường MN, TH tham quan công ty thực phẩm Ánh Hồng.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp cùng BCĐ 35 tại PH 1 – Thành ủy Thuận An.

 

Thứ Ba (18/07/2023)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Tư (19/03/2023)

Sáng

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa họp với cá nhân liên quan kết luận TTNN tỉnh Bình Dương tại PH2 – UBND thành phố.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng họp với Hiệu trưởng các trường tiểu học công tác bán trú ngoài nhà trường tại Phòng GDĐT.

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự cùng BCH Đảng bộ thành phố Thuận An tại HT – Thành ủy Thuận An.

 

Thứ Năm (20/07/2023)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự ĐH công đoàn thành phố Thuận An tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành ủy Thuận An.

ngày 20-21/7

8h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự công tác Hội thẩm tại TAND thành phố.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Sáu (21/07/2023)

Sáng

8h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự ĐH công đoàn thành phố Thuận An tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành ủy Thuận An.

 

 

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến tham dự giao lưu cùng các trường MN tại Phú Quốc

 

 

Đ/c Từ Minh Hòa tham dự sinh hoạt CLB Hiệu trưởng trường THCS tại Côn Đảo.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ bảy (22/07/2023)

Sáng

7h30

 

 

                                                                                                           

      

                                                                   Thuận An, ngày 17 tháng 07 năm 2023

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                             (đã ký)

 

 

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân