Phương thức sử dụng thông tin công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến ngày 31/12/2022

Đăng ngày: 2023-02-13 08:52:26
Sửa ngày: 2023-02-13 08:52:26
Ngày ký: 04/01/2023
Ngày hiệu lực: 04/01/2023
Người đăng: thuanan

Tên file: 18-phuong-thuc-su-dung-thong-tin-cong-dan-khi-So-ho-khau-So-tam-tru-co-gia-tri-den-het-ngay-31-12-2022.signed.pdf
Kích thước: 1.30 MB
Tải về