320 cán bộ công chức, viên chức tham gia tập huấn lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Thuận An

                  Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và lồng ghép giới, kỹ năng thực hành lồng ghép giới trong công tác quản lý; công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật và hành vi ứng xử về bình đẳng giới; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên ngành GDĐT.

                Sáng ngày 03/12/2019, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đã khai mạc lớp tập huấn lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Thuận An năm học 2019-2020.

                           286500e5d1f228ac71e3               Lớp tập huấn diễn ra trong 04 ngày từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 06/12/2019 (lớp 1: Trường mầm non – mẫu giáo công lập, lớp 2: Trường mầm non – mẫu giáo ngoài công lập, lớp 3: Trường Tiểu học, lớp 4: Trường THCS).

                                                    01cb2237f3200a7e5331

                    Lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản về giới, giới tính và các vấn đề liên quan đến giới, trang bị kỹ năng thực hành lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm lớp. Các nội dung tập huấn được thầy Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Phòng GDĐT thị xã Thuận An – Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An, báo cáo viên lớp tập huấn triển khai đến cán bộ công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn.

                                                d545f3842293dbcd8282