HỌP HIỆU TRƯỞNG ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023

                        

            Ngày 15/8/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị năm học 2022-2023 của Ngành Giáo dục và  Đào tạo Thuận An. Đến dự họp có bà Nguyễn Thị Hiền – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng; Ông Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Ông Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng; Bà Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng; cùng Chuyên viên Phòng GDĐT và Hiệu trưởng của 56 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố.

            Lãnh đạo phụ trách các bậc học của Phòng GDĐT phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện năm học vừa qua. Bậc Tiểu học học sinh HTCT đạt 98,2 %; HTCT tiểu học đạt 100%; Bậc THCS, tốt nghiệp THCS đạt 97,94 %, 67 học sinh THCS đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; Tỷ lệ trúng tuyển lớp 10 công lập đạt 60,5%. Đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo cụ thể cho nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Hiệu trưởng các đơn vị mầm non, tiểu học, THCS đã phát biểu ý kiến, nêu các vấn đề khó khăn về tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ, học sinh, các vấn đề khác. Lãnh đạo Phòng GDĐT tiếp tục giải đáp những vướng mắc của các trường.

            Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị bà Nguyễn Thị Hiền đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022 và nêu lên công việc cụ thể mà ngành giáo dục cần tiếp tục như đội ngũ nhà giáo cho cơ sở giáo dục, tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, đảm bảo cho mỗi học sinh được đến trường. Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho ngành giáo dục đạt kết quả cao nhất trong năm học 2022-2023 và trong thời gian tới.

Lanh dao TP va PGD

Ba Nguyen Thi Hien

Ong Vo Anh Tuan                          Lãnh đạo UBND và Phòng GDĐT thành phố phát biểu tại hội nghị