Hướng dẫn tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức cho năm học 2024-2025

Căn cứ Công văn số 1351/SNV-CCVC ngày 14/09/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tiếp nhận, chuyển công tác, điều động đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Công văn số 170/SGDĐT-TCCB ngày 18/01/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thực hiện tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức cho năm học 2024-2025;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thông báo hướng dẫn tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức cho năm học 2024-2025 như sau (Chi tiết file đính kèm)./.

Tên file: 99-CV-huong-dan-thuyen-chuyen-nam-hoc-2024-2025PGD_signed-1.pdf
Tải về