Lấy ý kiến dư luận xã hội về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,”Nhà giáo Ưu tú”;

 Căn cứ công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 – năm 2023

Hộng đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Thuận An lấy ý kiến dư luận xã hội về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 gồm các nhà giáo sau:

STT

Học hàm, học vị hoặc ông/ bà

Họ và tên

Chức vụ – Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Thu

Phó Hiệu trưởng – Trường Tiểu học Bình Hòa 2

2

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên – Trường Tiểu học Phú Long

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

1. Bà Nguyễn Thị Thu

1. Họ và tên: Bà NGUYỄN THỊ THU

2. Ngày, tháng, năm sinh: 13/03/1970

3. Nguyên quán: Xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

4. Nơi công tác: Trường Tiểu học Bình Hoà 2

5. Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng

6. Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT: Không

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 32 năm

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 22 năm; Số năm cán bộ quản lý: 10 năm

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 13 lần Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 05 lần (Bằng khen cấp tỉnh: 04; Bằng khen cấp bộ: 01).

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 05 giáo viên

13. Sáng kiến, đề tài NCKH: 05 sáng kiến cấp tỉnh

14. Sách, giáo trình, tài liệu: Không

15. Bài báo khoa học: Không

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Không

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không

18. Tập thể lao động xuất sắc: Trường Tiểu học Bình Hòa 2 đạt Tập thể lao động xuất sắc 05 năm liền (từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022).

19. Thành tích nổi bật khác: Giấy khen các phong trào thi đua cấp tỉnh: 08 lần; cấp thành phố: 02 lần. Các Hội thi viết bài tìm hiểu Hiến pháp, pháp Luật Nhà nước và viết bài cảm nhận do các ban ngành tổ chức từ năm 2009 đến năm 2022 đạt tổng cộng 24 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (trong đó, đạt giải cấp tỉnh: 09 giải, đạt giải cấp thành phố: 15 giải).

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 56/56, đạt 100%. Hội đồng cấp cơ sở (Hội đồng Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” Trường Tiểu học Bình Hòa 2): 15/15, đạt 100%.

 

2. Bà Nguyễn Thị Vân.

1. Họ và tên: Bà NGUYỄN THỊ VÂN

2. Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1973

3. Nguyên quán: Nam Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

4. Nơi công tác: Trường Tiểu học Phú Long

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT: Không

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 29 năm

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 29 năm

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 15 lần; giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 15; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 04; giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia: 01 ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02 lần.

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: Bằng khen cấp tỉnh: 03; Cấp bộ: 1.

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 06 giáo viên

13. Sáng kiến, đề tài NCKH: 11 sáng kiến được công nhận trong đó có 5 đề tài công nhận cấp tỉnh; 6 đề tài công nhận cấp Thành phố.

14. Sách, giáo trình, tài liệu: Không

15. Bài báo khoa học: Không

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Không

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 8 học sinh.

  18. Tập thể lao động xuất sắc: Năm học 2021-2022: Tập thể trường Tiểu học Phú Long được UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2021 – 2022 theo QĐ số 2247/QĐ – UBND ngày 16/09/2022.         

19. Thành tích nổi bật khác:

Năm 2016 đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia về đổi mới phương pháp giáo dục An toàn giao thông trong trường Tiểu học.

Năm 2020 được Chủ tich UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020. QĐ số 2796/QĐ UBND ngày 23/9/2020.

Năm 2022 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam theo QĐ số 3655/ QĐ BGDĐT ngày 11/11/2022.

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 55/55, đạt 100%. Hội đồng cấp cơ sở: 15/15, đạt 100%.

Mọi ý kiến dư luận vui lòng gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hoặc thông qua hộp thư thuanan@sgdbinhdương.edu.vn.