Thông báo kết quả hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021

            Căn cứ hồp sơ xin hợp đồng ngày 05/9/2020. Kết quả các cá nhân được hợp đồng sẽ được nhắn tin qua điện thoại theo số điện thoại được ghi trên hồ sơ. Nếu sau 24h00 ngày 12/09/2020, cá nhân chưa nhận được tin nhắn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0902.540.604 gặp thầy Hòa TCCB.

                Các cá nhân được hợp đồng có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An để nhận giấy giới thiệu về trường theo thời gian như sau:

             Tất cả có mặt ngày 14/09/2020:
                       – Từ 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút: cá nhân xin hợp đồng giáo viên dạy lớp tiểu học.

                       – Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút: cá nhân xin các vị trí việc làm còn lại.

(Cá nhân được hợp đồng nếu không có mặt đúng thời gian trên tính đến 07giờ ngày 15/09/2020 xem như không hợp đồng)