Thông báo: Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Anh Tuấn – tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức cán bộ – thi đua khen thưởng ngày 14/05/2018

                Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị công lập trực thuộc.

            Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14/05/2018 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An, đồng chí Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng. Thành phần tham dự cuộc họp:

  1. Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng – Phòng GDĐT – Chủ trì
  2. Đ/c Từ Minh Hòa – Chuyên viên TCCB – Phòng GDĐT – Thư ký
  3. 49 Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập trực thuộc.
  4. 49 Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường trực thuộc

             Sau khi triển khai các nội dung về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng cuối năm học 2017-2018 và các ý kiến của các cá nhân tham gia cuộc họp. Đồng chí Võ Anh Tuấn kết luận một số nội dung cần thực hiện và các vấn đề cần điều chỉnh trong thời gian tới cụ thể như sau:

    (Nội dung tệp đính kèm)./.

Tên file: TB-Ket-luan-14052018-1.docx
Tải về