THƯ MỜI ( trường ngoài công lập)

THƯ MỜI

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường ngoài công lập trực thuộc.

 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thông báo đến các đơn vị trường công lập trực thuộc về việc tham dự các nội dung họp như sau:

 

Thời gian: 07 giờ 30’ ngày 13/10/2020 (buổi  sáng)

Địa điểm: Hội trường Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An

Thành phần:  Hiệu trưởng trường MN, MG ngoài công lập trên địa bàn thành phố Thuận An

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác TCCB năm học 2020 – 2021.

 

Lưu ý:

                  – Đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần dự họp và theo khung thời gian quy định

                 – Chuẩn bị laptop và đầy đủ thông tin nhân sự, lớp và học sinh để thực hiện tập huấn./.